Ett initiativ för att minska övergödningen i sjöar och hav.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Att hästen är viktig för oss människor och för vår samhällsekonomi är välkänt. Men trots att hästen bidrar till att bevara landskapets biologiska mångfald, kultur och skönhet kan stora ansamlingar av gödsel i rast- och vinterhagar resultera i läckage av fosfor till vattendrag, sjöar och hav – vilket i sin tur leder till övergödning. Våra hästar är naturligtvis långt ifrån det största hotet men genom ett gemensamt krafttag kan vi visa att vi verkligen drar vårt strå till stacken för att Sverige ska nå målet – Ingen övergödning.

Med initiativet VARJE SKIT RÄKNAS går vi nu samman och uppmuntrar hela hästsverige att vara med! Genom att mocka våra rast- och vinterhagar lite mer och ta tillvara gödseln som den värdefulla resurs den är – kan vi göra ännu större skillnad. Varje insats, varje skottkärra och varje skit räknas. Tillsammans kan vi föra gödsel till stacken och minska utsläppen i våra sjöar och hav. För framtiden och hästens bästa!

Signa upp för Varje Skit Räknas och var med och dra ditt strå till stacken!

Ett initiativ för att minska övergödningen i sjöar och hav.

Initiativet Varje Skit Räknas är lanserat av stiftelsen Race For The Baltic tillsammans med LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Syftet med initiativet är att öka kunskapen om hästgödselns påverkan på övergödningen, samt uppmuntra Sveriges hästhållare att mocka oftare.

Vill du också göra skillnad för framtiden och hästens bästa?

Signa upp för Varje Skit Räknas och var med och dra ditt strå till stacken!

Vill du också göra skillnad för framtiden och hästens bästa?

Signa upp för Varje Skit Räknas och var med och dra ditt strå till stacken!