Ett initiativ för att minska övergödningen i sjöar och hav.

”Vi har skapat en mockningskultur”

Publicerad 2022-09-01

 

– Vi har skapat en mockningskultur – och den smittar av sig på alla som kommer hit, säger Ann Holmqvist som tillsammans med sin man Joakim driver Ekelunds Stuteri & Ridskola.

Omkring 45 uppstallade hästar; skolhästar, inackorderingar samt egna tävlingshästar, ston, föl och unghästar. Tre stallbyggnader. Ridhus. Lösdrift. Ridskola, sommar- och helgkurser, privatlektioner och uppfödning. En så omfattande hästverksamhet innebär att stora mängder gödsel produceras – varje dag, året runt. Och med över 50 hektar hagmark, varav 10 hektar stallnära rast- och vinterhagar, krävs ett konstant arbete för att hålla området rent.

 

Mockingsperfektionist
Själv kallar sig Ann Holmqvist något av en mockningsperfektionist. Motivationen kommer delvis från omsorgen om hästarnas välbefinnande.
– Men för oss är miljön ett lika tungt vägande skäl. Vi vill inte bidra till övergödningen. Våra rasthagar sluttar ner mot en å med förbindelse till ett sjösystem, som i sin tur leder ut i Mälaren och därefter till Östersjön, säger Ann och fortsätter;
– Dessutom är det en rent estetisk fråga, vi vill att det ska synas att anläggningen är välskött, och varje bajshög förfular miljön. Bajs ska helt enkelt bort från både rasthagar och stallets närmiljö. Det positiva är att den här inställningen har smittat av sig på våra inackorderingar, som är enormt duktiga på att mocka sina hästars rasthagar. Och när du ser att personen med häst i hagen intill mockar varje dag, så blir det en stark drivkraft att göra det du också. Det har blivit en kultur i det här stallet.

 

Släktgård
Den stora omsorgen om anläggningens påverkan på miljön förklaras också av att Ekelund är en släktgård, som en gång köptes av Anns man Joakims morföräldrar. Från början fanns det, förutom boningshus, endast en lada med plats för fyra kor. Senare skaffade Joakims mamma hästar – och sedan Ann kommit in i bilden och paret bosatt sig på gården 1985 i sann gröna vågen-anda har både anläggningen, djurbeståndet och den disponibla hagmarken vuxit konstant. Dessutom har familjen utökats med två döttrar, som idag båda är engagerade i verksamheten på olika sätt som instruktörer, tävlingsryttare och administratörer.

Stor blodmask ögonöppnare

Den första riktiga insikten om vikten av att mocka hagarna fick Ann för många år sedan.
– I de stall som jag hängde i under min uppväxt ägnades inte någon större omsorg åt hagarna. Här, däremot, var Joakims mamma alltid noga med att mocka. Men för mig personligen blev det en ögonöppnare att nyanländ häst visade sig ha stor blodmask. Vi fick panik och gjorde en totalsanering av hagarna och vågade knappt släppa ut hästarna igen. Hela vår verksamhet bygger ju på att ha friska och pigga hästar. Efter det har vi varit otroligt noggranna. Och när man väl har vant sig vid att se rena hagar, så blir det en naturlig del av rutinen att ha det så, säger hon. På gården används tre metoder i mockningsarbetet; traditionell grep och skottkärra, gödseldammsugare och traktor. Ett annat sätt att hålla hagarna rena och minska ansamlingen av näringsämnen, samt eventuella bakterier, är att undvika att fodra i dem.
– Oavsett metod, och oavsett årstid, är det tungt och slitigt, kommenterar Ann.

Planer på rötgasanläggning
Ett problem idag för ett växande antal hästverksamheter är att göra sig av med gödslet. Vissa bönder har dragit öronen åt sig och sagt upp existerande gödselavtal, eftersom de är rädda för att främmande fröer ska etablera sig på deras åkrar. Fenomenet blev påtagligt efter den besvärliga torkan år 2018, då många hästägare köpte in foder från andra länder. Men på Ekelund finns på planer för en anläggning med potential att lösa detta problem – och dessutom sörja för anläggningens elförsörjning.
– Vi håller på att projektera för en rötgasanläggning, som skulle kunna producera tillräckligt mycket energi för att vi skulle bli självförsörjande. Samtidigt skulle den bryta ned gödslet och ge en restprodukt som blir ett utmärkt jordförbättringsmaterial – utan fara för oönskade fröer. Vi har stora förhoppningar att kunna genomföra detta och vi har därför nyligen gått över till halm, i stället för spån, vilket är en grundförutsättning för att det ska fungera, berättar Joakim.

 

Viktigt att alla bidrar
Om initiativet Varje Skit Räknas säger Ann att det är viktigt att alla hästgårdar – stora som små – har en ansvarsfull inställning till gödselhantering, både för hästarnas välfärd och för miljön.
– Det finns många skäl till att hålla rast- och vinterhagarna rena. Det har dessutom visat sig att mocka ofta är bättre än att ta ett större grepp då och då. För man in det i stallkulturen, vilket vi har lyckats med här, så blir det lika självklart som att lägga tillbaka bommarna efter en hoppträning, säger Ann.

Signa upp för Varje Skit Räknas och var med och dra ditt strå till stacken!

Vill du också göra skillnad för framtiden och hästens bästa?

Signa upp för Varje Skit Räknas och var med och dra ditt strå till stacken!