Ett initiativ för att minska övergödningen i sjöar och hav.

Nya Grepp till hästhållare

Publicerad 2020-08-24 

Mark-och växtagronom Pernilla Kvarmo arbetar med den nya rådgivningen för hästhållare som snart lanseras inom Greppa Näringen. Vi har träffat henne för att höra mer om den nya satsningen som syftar till att förbättrar miljön samtidigt som kostnaderna inte är allt för stora. 

 

Det övergripande målet med Greppa Näringens nya hästrådgivning är att göra hästhållare medvetna om hur deras verksamhet påverkar miljön och identifiera åtgärder som är mest lämpade för just deras verksamhet.

På så sätt bidrar alla som deltar till de nationella miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning” och ”Grundvatten av god kvalitet”.

– De senaste åren har det kommit flera rapporter om hästars miljöpåverkan och det finns en efterfrågan från hästnäringen på rådgivning och stöd för att utföra miljöåtgärder. Därför har vi skräddarsytt en ny rådgivningstjänst för hästgårdar, säger Pernilla.

Rådgivningen har utvecklats i samverkan med en referensgrupp och flera olika organisationer inom hästnäringen och därefter testats på ett tiotal verksamheter. Grunden i rådgivningen är som all rådgivning hos Greppa Näringen – kostnadseffektiva miljö- och klimatåtgärder för lantbrukaren på gårdsnivå.

–  Enkelt beskrivet innehåller rådgivningen en genomgång av hästverksamhetens miljöpåverkan och förslag på åtgärder för att minska risken för näringsförluster till vatten och luft. I rådgivningen ingår också att titta på stallgödselns näringsmässiga och ekonomiska värde och diskutera lagring och hantering av den.

Frågor som hur upptrampad mark, foderspill på utfodringsplatser och stående vatten kan påverka risken för fosforförluster. Därför funderar hästhållaren och rådgivaren runt möjliga åtgärder som till exempel flyttbara in- och utsläpp, dränering för att minska stående vatten, att anlägga fosfordammar och dagliga rutiner för utfodring och mockning i både hagar och i stall. I rådgivningen får hästhållaren även förslag på tekniska verktyg eller metoder som underlättar mockning, gödselhantering och utfodring. Syftet är att ta fram en gårdsanpassad åtgärdsplan som främst minskar fosfor- men även kväveförluster och även en plan för vilka andra rådgivningar som är aktuella.

En viktig framgångsfaktor är att ha god uppföljning genom att rådgivare återkommer till lantbrukaren under flera år och följer upp de åtgärder som provas.

Greppa Näringen – ett projekt som både miljön och hästhållaren tjänar på

Greppa Näringens lantbrukare brukar tillsammans nära hälften av Sveriges åkerareal. Cirka 60 000 gårdsbesök har genomförts inom projektet sedan starten år 2001. Totalt blir det 12 775 lantbrukare som har nåtts av Greppa Näringens enskilda rådgivning.

– En viktig framgångsfaktor är att ha god uppföljning genom att rådgivare återkommer till lantbrukaren under flera år och följer upp de åtgärder som provas. Med hjälp av olika nyckeltal får lantbrukaren en bra uppfattning om hur olika åtgärder kan leda till ökat utnyttjande av gårdens resurser och därmed bidra till både sänkta kostnader, ökad lönsamhet och mindre miljöpåverkan, berättar Pernilla.

Att resultat kan redovisas är viktigt för att visa på att arbetet gör nytta för miljön och företagen. Därför har Greppa Näringen en unik databas över gårdarna och rådgivningen som används för att utvärdera och rapportera om jordbrukets miljöarbete. Denna nya rådgivning är kostnadsfri för de som har en verksamhet med minst 15 hästar, för andra rådgivningar gäller att man har minst 25 djurenheter. De som har färre än 15 hästar kan delta på de kurser eller fältvandringar som anordnas av länsstyrelserna

– Oavsett vilken storlek man har på sin gård kan man fundera på var det finns förbättringspotential för att minska risken för näringsläckage. Att gödselhanteringen fungerar är bland det viktigaste. Med tydliga mockningsrutiner i hagarna kommer man långt.

Hästfolk är måna om att dra sitt strå till stacken, menar Pernilla. Och råden måste också vara möjliga att genomföra med vinster för både hästen och miljön.

Vad tycker du om initiativet Varje Skit Räknas?

– Ett väldigt bra initiativ som är enkelt för alla bidra till och genomföra, det är viktigt!

Hur ofta mockar du själv dina rast- och vinterhagar?

– Jag är lycklig medryttare och försöker dra mitt lilla strå till stacken som många andra. Hade jag egen häst skulle jag så klart mocka hagarna så mycket som möjligt, avslutar Pernilla.

Pernilla Kvarmo, mark-växt agronom på Jordbruksverket, har arbetat med Greppa Näringen i 9 år och innan dess som produktionsrådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland. Foto: Jonatan Kvarmo

Tips för att minska övergödningen

  • Mocka rast- och vinterhagarna ofta
  • Se till så att hagarna är praktiska och enkla att sköta samt underlätta med hjälpmedel för mockning (t.ex. eldrivna skottkärror, mockningsmaskiner osv).
  • Dränera ytorna runt utfodring samt in- och utsläpp.
  • Säkerställ att verksamheten uppfyller lagens krav på att undvika näringsläckage.
  • Se till att hästarna får anpassat foder.
  • Ni som har färre än 15 djur kan delta på kurser eller fältvandringar som anordnas i varje län. Du hittar länens aktiviteter i denna länk: http://greppa.nu/om-greppa/regionalt.html

Gödsel – en underutnyttjad resurs

Att gödsel är en resurs är något som allt fler får upp ögonen för. Det kommer allt fler goda exempel på samarbete med lantbrukare som hämtar containers för lagring och som sprider gödseln i växtodlingen. För att gödseln ska vara intressant för en lantbrukare att ta emot behöver man ofta ha en tillräckligt stor volym gödsel, dessutom måste lantbrukaren kunna lagra den på ett bra och säkert sätt och ha maskiner för spridning.

På ”greppa.nu” finns mycket information och till exempel under ”Våra Tjänster” finns stallgödselkalkylen där man kan räkna på det ekonomiska värdet och jämföra spridningstidpunkter.

Om Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning för lantbrukare i syfte att förbättra gårdens ekonomi och samtidigt bidra till minskad klimatpåverkan, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.  Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.

Läs våra andra artiklar

Signa upp för Varje Skit Räknas och var med och dra ditt strå till stacken!

Vill du också göra skillnad för framtiden och hästens bästa?

Signa upp för Varje Skit Räknas och var med och dra ditt strå till stacken!