Ett initiativ för att minska övergödningen i sjöar och hav.

Starka resultat när hästsverige sluter samman

Publicerad 2020-05-09

Det var 2020 som initiativet “Varje skit räknas” lanserades. Syftet var att uppmärksamma vikten av att kontinuerligt mocka hästarnas hagar samt öka kunskapen om hur hästgödsel påverkar övergödningen av vattendrag, sjöar och hav. Nu har resultatet kommit och hästsverige kan vara stolta!

Syftet med initiativet var att belysa problematiken med övergödning av vattendrag, sjöar och hav samt uppmuntra hästsverige att bidra till att minska påverkan av hästgödsel på övergödningen. Hästen är viktig både för oss människor och samhällsekonomin. Men trots att hästen bidrar till att bevara landskapets biologiska mångfald och kultur kan stora ansamlingar av gödsel i rast- och vinterhagar resultera i läckage av näringsämnet fosfor till vattendrag, sjöar och hav – vilket i sin tur leder till övergödning. Hästen är långt ifrån det största hotet men genom ett gemensamt krafttag kan alla aktiva inom hästnäringen dra sitt strå till stacken för att Sverige ska nå målet med ingen övergödning. Och vilken uppslutning initiativet fick! Gemensamt har landets alla aktiva inom hästnäringen sedan initiativets start åstadkommit ett upptag på drygt två ton fosfor, vilket visar att små bidrag gör skillnad. Det visar tydligt att varje insats och varje skottkärra med hästgödsel räknas.

66 % mockar sin hage minst en gång i veckan
Under initiativets gång har flera undersökningar gjorts vilket också visat på att hästsverige har en väldigt bra mockningsfrekvens av hästarnas vanliga hagar. Många mockar sin hage veckovis och har en rutin gällande mockning av hage. I Jordbruksverkets rapport ”
Växtnäringstillsyn på hästgårdar 2021” framgår det att 66 % av hästhållarna i projektet mockade hagen minst en gång i veckan. Rapporten visar även att 84 % som hade öppet vatten i närheten av hagen vidtog åtgärder för att skydda området kring diket, vattendrag eller strandkant. Resultatet visar alltså på att de flesta av landets hästägare har en bra rutin gällande mockning av hage och hantering av gödsel.

Signa upp för Varje Skit Räknas och var med och dra ditt strå till stacken!

Vill du också göra skillnad för framtiden och hästens bästa?

Signa upp för Varje Skit Räknas och var med och dra ditt strå till stacken!